adventsljus-2-b

 HIMMELRIKET  INOM  OSS

Guds rike har inga mått. Det kan vara litet som ett senapskorn och större än alla vintergator. Bara materiella ting har viss storlek. Det eviga är varken stort eller smått – det ÄR. Säger vi att Gud är oändligt stor, så kan vi också säga att hen är oändligt liten. Det omätliga kan inte mätas.

Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen  kan säga: Här är det, eller: Där är det. Man kan inte peka ut en samling människor eller institutioner, skrifter och ritualer och säga: Där är Guds rike! Det riket kan inte ringas in och avgränsas. Lika lite kan någon säga var Guds rike inte är. Det finns överallt. Det är nära, mitt ibland oss och inom oss.

Guds rike inom oss. Tidlöst, rumlöst finns det där. En skatt i hjärtats åker som man kan bära med sig utan att ha en aning om att den finns där. Jesus levde fullt medveten om gudsnärvaron inom sig. Den fasta punkten i hans liv var den plats inom sig där han visste sig vara ett med Fadern. Hans budskap är, att Guds rike i grunden tillhör människobarnen – även om de med tiden förlorar kontakten med sitt ursprung och gör livet till ett helvete för sig själva och varandra.

Medvetenhet om den gudomliga närvaron i centrum av oss själva skänker vila och ro – och samtidigt ny inspiration till att bygga fred och tillit i en upp och nervänd värld.

Himmelriket bär vi inom oss
varats fasta punkt, ett hemligt frö
med outsinlig kraft och doft av glädje.

 

Luk 17:20,21