© Tillstånd

TILLSTÅND & RÄTTIGHETER

Här vill jag tillkännage att det är fritt fram att citera och använda mina texter, vare sig de finns här på bloggen eller är publicerade på annat håll. Som väl är har jag kunnat behålla rättigheten till alla mina texter och kan därför frimodigt uttala min syn på ägande och samhörighet: Det jag skriver tillhör var och en som känner igen sig i mina ord och vill göra dem till sina.

Det viktiga för mig är att inte dålig ekonomi eller osäkerhet vad gäller rättigheter ska hindra andra att använda det jag skrivit. Bestämmelser som har tillkommit för att ta till vara upphovsmännens intressen kan tyvärr i praktiken bli ett hinder. Som när jag en gång fick en oväntad utbetalning från Sveriges Radio Jönköping. Någon hade under en vecka avslutat sina andakter med en text av mig – och efteråt fått veta att det var ett misstag. Producenten var ny som ansvarig för radions andakter och hade missat att upplysa om att budgeten inte tillåter citat som kostar.

Jag ringde producenten och sa att jag var glad över hur väl mina ord hade platsat i sammanhanget och att jag inte behövde något honorar. ”Behåll det”, sa han. ”Det är läropengar!”
Läropengar? Han hade alltså lärt sig att det ingår i hans uppgift att förhindra att mina ord framförs i radio av någon annan än mig själv. Och jag hade fått klart för mig, att om någon annan läser en dikt eller bön av mig, kostar det radion mer än när jag själv håller hela andakten.

Jag skickade tillbaka utbetalningsavin tillsammans med en försäkran att man på SR Jönköping har rätt att citera mig utan ekonomisk ersättning. Det är min önskan att den försäkran jag gav SR Jönköping ska gälla generellt. Jag vill hellre att mina texter kommer till användning utan ersättning – än att andra förnekas möjligheten att använda dem offentligt. När pengar finns och andra får betalt enligt gängse tariffer, lär också jag få min del.

Ett förtydligande. Vad jag skriver här handlar enbart om texter. När orden kläds i toner kommer andra upphovsmän och rättighetsinnehavare in i bilden – och det är ett annat kapitel.