ljusOktober är här – och i skolor och församlingar börjar man planera för ett nytt advent med julspel, sång och Luciatåg. Gamla traditioner som i orosfyllda tider ger tillfällen att sprida ljus och hopp. Och bidra till fred.

Advent är mörker och kyla.
på jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap
men bråkar och slåss överallt.

Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber
om hjälp att ta hand om varandra
och leva tillsammans i fred.

Inför advent 2015 tog en musiklärare kontakt med mig, Jessica Mölsä. Hon skulle leda Luciatåget på Raoul Wallenbergskolan i Skokloster och ville vid det tillfället använda min psalm  Advent är mörker och kyla. Den skulle stämma bra med skolans profil:
Ärlighet + Medkänsla + Mod + Handlingskraft.
Men det fanns en hake, skrev hon. Skolans elever hade olika religiösa tillhörigheter och man kan inte förvänta att alla ska sjunga något uttryckligen kristet.

Jessica hade tänkt ut en möjlig lösning och undrade hur jag ställde mig till den.
I Psalmboken har texten tre verser. Man skulle kunna göra en enda vers av de två sista, tänkte hon. Den första halvan av vers två kunde kopplas ihop med den andra halvan av vers tre.

En strålande idé! Jag formade en länk som gör de två halvorna till en helhet;
och kan nu glädja mig åt att överst här på sidan få presentera en sång, som alla människor av god vilja nog kan instämma i. Oavsett kulturell och religiös tillhörighet.

——————-

Den ursprungliga texten med tre verser skrev jag en advent när våra barn var små, för hemmabruk. Liksom många andra texter för barn skickade jag också den här till  Lars Åke Lundberg för tonsättning. Vi hade lärt känna varandra som teologistuderande i Uppsala.

Sedan 1986 räknas  Advent är mörker och kyla som psalm. Den står att finna i
* Den svenska psalmboken  – 609
* Psalmer & Sånger  – 484
* Den katolska psalmboken  – 216

Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap
men bråkar och slåss överallt.

Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud över jorden,
all nöd, all förtvivlan du ser.

Advent är väntan på Kristus:
Kom Herre, kom hit i tid.
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.